Formoli

Formola V – biex tibdel l-ortografija jew biex iżżid fonts Maltin u aċċenti Maltin (à è ì ò ù À È р е р) mal-“isem li għandha tissejjaħ” fuq l-Att tat-Twelid – Artikolu 278A tal-Kodiċi Ċivili (Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta).

 1. Biex issir bidla fl-isem, huwa meħtieġ dokument ta’ sostenn (Karta tal-Identità Maltija/passaport Malti/ċertifikat taż-żwieġ) maħruġ qabel l-1 ta’ Diċembru 2012, sakemm il-bidla fl-isem ma titqiesx mid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku bħala korrezzjoni minuri għall-isem. Miżata ta’ EUR 5 hija applikabbli.
 2. Il-Formola V tista’ tiġi sottomessa wkoll f’każijiet fejn persuna trid li isimha jiġi rifless bl-ittri djakritiċi Maltin tal-alfabett Malti. Ma huma applikabbli l-ebda tariffi.

Formola TT – għall-applikanti mwielda fiż-żwieġ f’Malta qabel id-29 ta’ Diċembru 2020 – Artikolu 4(8) tal-Kodiċi Ċivili (Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta).

 1. Li tadotta l-kunjom ta’ kwalunkwe wieħed mill-ġenituri jew il-kunjom taż-żewġ ġenituri fi kwalunkwe għażla.
 2. Jekk it-tifel diġà għandu kunjom doppju, il-formola tista’ tintuża biex jitneħħa wieħed mill-kunjomijiet.
 3. “Kunjom” jinkludi l-kunjom tal-ġenitur mat-twelid jew il-kunjom tal-ġenitur fil-mument tat-twelid tal-wild.
 4. Il-kunjom tar-rikorrent ser jinbidel f’kull att ta’ stat ċivili. (jekk ir-rikorrent ikun miżżewweġ, il-kunjom tal-konjuġi l-ieħor ma jinbidilx sakemm dak il-konjuġi ma jimlax il-Formola UU)
 5. Meta l-minuri ma jkunx għadu laħaq l-età ta’ 18-il sena, is-sottomissjoni tal-Formola TT għandha ssir miż-żewġ ġenituri, jew minn wieħed mill-ġenituri jekk l-ieħor ikun miet, jew, jekk iż-żewġ ġenituri jkunu mietu, mit-tutur jew kuratur tagħhom.
 6. Il-formola għandha timtela u tiġi ffirmata quddiem xhud li jrid ikun uffiċjal tar-Reġistru Pubbliku jew membru tal-professjoni legali.
 7. Tariffa ta’ €5 hija applikabbli fil-każijiet kollha.

Formola UU – għall-konjuġi jew ulied ta’ applikant li għamel użu mill-Formola TT – Artikolu 4(9) tal-Kodiċi Ċivili (Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta).

 1. Biex tuża l-kunjom magħżul minn axxendent/konjuġi fil-Formola TT.
 2. Meta l-wild ma jkunx għadu laħaq l-età ta’ 18-il sena, is-sottomissjoni tal-Formola UU għandha ssir miż-żewġ ġenituri, jew minn wieħed mill-ġenituri jekk il-ġenitur l-ieħor ikun miet, jew, jekk iż-żewġ ġenituri jkunu mietu, mit-tutur jew kuratur tagħhom.
 3. Il-formola għandha timtela u tiġi ffirmata quddiem xhud li jrid ikun uffiċjal tar-Reġistru Pubbliku jew membru tal-professjoni legali.
 4. Tariffa ta’ €5 hija applikabbli fil-każijiet kollha.

Formola WW – għal persuni mwielda barra miż-żwieġ, f’Malta qabel id-29 ta’ Diċembru 2020 – Artikolu 92(6) tal-Kodiċi Ċivili (Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta)

 1. Li tadotta l-kunjom ta’ kwalunkwe wieħed mill-ġenituri jew il-kunjom taż-żewġ ġenituri fi kwalunkwe għażla.
 2. Jekk it-tifel diġà għandu kunjom doppju, jista’ jintuża biex jitneħħa wieħed mill-kunjomijiet.
 3. “Kunjom” jinkludi l-kunjom tal-ġenitur mat-twelid jew il-kunjom tal-ġenitur fil-mument tat-twelid tal-wild.
 4. Il-kunjom tar-rikorrent ser jinbidel f’kull att ta’ stat ċivili. (jekk l-applikant ikun miżżewweġ, il-kunjom tal-konjuġi l-ieħor ma jinbidilx sakemm dak il-konjuġi ma jimlax il-Formola XX)
 5. Meta l-minuri ma jkunx għadu laħaq l-età ta’ 18-il sena, is-sottomissjoni tal-Formola WW għandha ssir miż-żewġ ġenituri, jew minn wieħed mill-ġenituri jekk l-ieħor ikun miet, jew, jekk iż-żewġ ġenituri jkunu mietu, mit-tutur jew il-kuratur tagħhom.
 6. Il-formola għandha timtela u tiġi ffirmata quddiem xhud li jrid ikun uffiċjal tar-Reġistru Pubbliku jew membru tal-professjoni legali.
 7. Tariffa ta’ €5 hija applikabbli fil-każijiet kollha.

Formola XX – għall-konjuġi jew ulied ta’ applikant li għamel użu mill-Formola WW – Artikolu 92(9) tal-Kodiċi Ċivili (Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta)

 1. Li jużaw il-kunjom magħżul mill-axxendent/konjuġi tagħhom fil-Formola WW.
 2. Meta l-minuri ma jkunx għadu laħaq l-età ta’ 18-il sena, is-sottomissjoni tal-Formola XX għandha ssir miż-żewġ ġenituri, jew minn wieħed mill-ġenituri jekk l-ieħor ikun miet, jew, jekk iż-żewġ ġenituri jkunu mietu, mit-tutur jew il-kuratur tagħhom.
 3. Il-formola għandha timtela u tiġi ffirmata quddiem xhud li jrid ikun uffiċjal tar-Reġistru Pubbliku jew membru tal-professjoni legali.
 4. Tariffa ta’ €5 hija applikabbli fil-każijiet kollha.

Formola Y – għall-konjuġi miżżewġin f’Malta qabel id-29 ta’ Diċembru 2020 – Artikolu 4(6) tal-Kodiċi Ċivili (Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta).

 1. Li jinbidel il-kunjom wara ż-żwieġ ta’ wieħed mill-konjuġi jew taż-żewġ konjuġi miżżewġa f’Malta qabel id-29 ta’ Diċembru 2020. Jekk iż-żewġ konjuġi jagħżlu l-istess kunjom u jkollhom isem tal-familja fuq iċ-ċertifikat taż-żwieġ, il-kunjom (u l-kunjom tat-tfal preċedenti li ħadu l-isem tal-familja l-qadim) jinbidel awtomatikament biex jirrifletti l-kunjom il-ġdid. Jekk il-konjuġi diġà għandhom tfal irreġistrati bil-kunjom il-qadim, ma hemmx bżonn li jissottomettu formola ġdida peress li dan isir awtomatikament mill-istess Formola Y. Kwalunkwe tifel jew tifla oħra li jkunu twieldu fl-istess koppja li fir-rigward tagħhom ma jkunx intgħażel kunjomhom, ikunu jistgħu jadottaw il-kunjom il-ġdid permezz tal-Formola TT.
 2. Jekk permezz tal-Formola Y, il-konjuġi jagħżlu kunjomijiet differenti u jkun diġà ntgħażel isem tal-familja, il-konjuġi jistgħu flimkien ibiddlu l-kunjom preċedenti u l-kunjom tat-tfal preċedenti sabiex dawn jassumu l-isem il-ġdid tal-familja. F’każijiet bħal dawn, ma hemmx bżonn li tiġi ppreżentata formola ġdida peress li dan isir mill-istess Formola Y. Kwalunkwe tifel/tifla preċedenti ieħor li twieldu lill-istess koppja li fir-rigward tagħhom ma ntgħażilx isem tal-familja se jkunu jistgħu jadottaw il-kunjom il-ġdid permezz tal-Formola TT.
 3. Il-formola għandha timtela u tiġi ffirmata quddiem xhud li jrid ikun uffiċjal tar-Reġistru Pubbliku jew membru tal-professjoni legali.
 4. Tariffa ta’ €5 hija applikabbli fil-każijiet kollha.