Identity Malta Agency

Il-missjoni ta’ Identity Malta
hija li taqdi l-funzjonijiet u
d-dmirijiet tagħha
fl-Amministrazzjoni Pubblika
f’affarijiet relatati ma’ passaporti, viża, dokumenti
tal-identità, permessi ta’ xogħol
u residenza, reġistrazzjoni ta’ atti
pubbliċi u reġistrazzjoni ta’ stat ċivili.

L-Aġenzija Identità Malta twaqqfet fl-2013 bis-saħħa tal-Avviz Legali 269 tal-2013 u hija responsabbli għall-ġestjoni tal-identità taċ-ċittadini u l-implimentazzjoni tal-proċessi tal-emigrazzjoni. Din l-aġenzija tal-Gvern toffri servizzi speċjalizzati lill-pubbliku fi kwistjonijiet relatati ma’ passaporti, viża, dokumenti tal-identità, permessi ta’ xogħol u residenza, reġistrazzjoni ta’ atti pubbliċi u reġistrazzjoni ta’ stat ċivili. Dawn il-funzjonijiet kollha nġabru taħt korp wieħed, li huwa regolat bil-Legislazzjoni Sussidjarja 595.07 – Ordni li Jwaqqaf l-Agenzija Identita Malta. L-Aġenzija Identità Malta hija kommessa li toffri servizz ta’ kwalità mingħajr ma tikkomprometti s-sigurtà.