Karrieri

Since its establishment in 2013, Identity Malta Agency has provided a wide range of services in relation to ePassports, eID cards, Visas, Residence Permits, and the registration of public deeds and civil status. Over the years, the agency has made significant progress, offering its clients with high-quality identity management services.

Are you prepared to take your next career step? Join us!

Postijiet Vakanti

Permess nru: 51/2023

 

DESKRIZZJONI TAX-XOGĦOL:

 • Tissorvelja s-sistemi ta’ kontroll biex jipprevjenu jew jittrattaw ksur ta’ gwida legali u politiki rilevanti għall-mandat tal-Aġenzija Identità Malta (IMA);
 • Twettaq due diligence sistematika u investigazzjonijiet fuq talbiet sottomessi lill-IMA, inklużi spezzjonijiet fuq il-post kif previst mil-liġi;
 • Tevalwa l-effiċjenzi tal-kontrolli u ttejjibhom kontinwament;
 • Tassisti t-taqsimiet fi ħdan l-aġenzija fl-implimentazzjoni ta’ politiki interni u proċeduri;
 • Tikkolabora ma’ entitajiet oħra u ssegwi l-infurzar ta’ standards u regolamenti;
 • Tidentifika kwistjonijiet ta’ konformità u tipprovdi pariri u gwida dwar standards etiċi għoljin;
 • Iżżomm aġġornat ma’ żviluppi regolatorji fi ħdan jew barra mill-Aġenzija kif ukoll l-aħjar prattiki li qed jevolvu fil-kontroll tal-konformità;
 • Tiġbor informazzjoni statistika u tħejji rapporti għall-management superjuri u korpi regolatorji esterni kif meħtieġ;
 • Responsabbli għall-infurzar tar-regolamenti fl-aspetti u l-livelli kollha tal-operazzjonijiet;
 • Taħdem b’mod diliġenti biex twettaq id-dmirijiet filwaqt li żżomm f’moħħok l-għanijiet tal-Aġenzija;
 • Twettaq kwalunkwe dmir assenjat lilek bl-akbar responsabbiltà, konsistenza u integrità;
 • Tippreserva l-integrità tal-Aġenzija billi tiżgura li tibqa’ legalment u etikament korretta;
 • Issewgi standards legali;
 • Xhieda fil-Qorti;
 • Intervisti relatati mal-Ħelsien tal-Moviment;
 • Kwalunkwe rwol mogħti mill-Kap Eżekuttiv jew delegati.

 

Rekwiżiti ta’ Eliġibilità:

 • Kwalifikazzjoni rikonoxxuta ta’ Livell 4 fil-management, tmexxija jew fl-amministrazzjoni, jew simili jew ogħla.
 • Ċertifikat tal-ECDL certificate huwa rekwiżit.
 • Liċenzja ta’ Sigurtà, li tista’ tingħata matul l-ewwel 6 xhur ta’ impjieg.

 

Ġentilment ibgħat l-applikazzjoni tiegħek fuq:  [email protected]