Apostilla u legalizzazzjoni ta’ dokumenti pubbliċi u traduzzjonijiet barranin

L-Aġenzija Identità Malta hija obbligata tirrikonoxxi u tirreġistra dokumenti pubbliċi barranin, bħala parti mill-evidenza dokumentata meħtieġa biex tipproċessa applikazzjonijiet fit-taqsimiet kollha tagħha.

Sabiex tivverifika jekk id-dokumenti li biħsiebek tissottometti għandhomx jiġu apostillati/legalizzati jew le, aċċessa din il-ħolqa ……